Skip to main content

Bemiddeling bij echtscheiding in Limburg & Vlaams-Brabant

Bij een echtscheiding verdienen de kinderen extra aandacht. Vaak wordt immers te weinig rekening gehouden met hun wensen en bezorgdheden. Een psycholoog kan in dat kader een grote meerwaarde bieden.

Kinderen mogen niet worden vergeten 
Iedere ouder heeft het beste voor met zijn of haar kinderen. Bij een echtscheiding is het daarom cruciaal om ook de kinderen in beeld te brengen. Scheidende partners komen door het conflict vaak immers in een tunnelvisie terecht waarbij ze ieder kost wat kost hun eigen gelijk willen halen, zonder nog voldoende helder te kijken naar wat dat kan doen met hun kinderen. 

Psycholoog als neutrale tussenschakel 
Daarom raadt Katrien aan om hen met een psycholoog te laten praten die op een neutrale manier en in alle vrijheid met hen kan praten, zodat zij kunnen ventileren wat voor hen belangrijk is en wat hen stoort. Nadien worden de ouders apart uitgenodigd bij de psycholoog om zijn feedback te horen. Op die manier kan in het verdere verloop van de bemiddeling beter rekening worden gehouden met de wensen en bezorgdheden van de kinderen. Het is indien gewenst zelfs mogelijk om de psycholoog als onpartijdige vertegenwoordiger van de kinderen verder deel te laten uitmaken van de bemiddeling. 

“In een crisis kan het beste van wie we zijn naar boven komen.”