Skip to main content

Tarieven

De diensten worden op uurbasis uitgevoerd.

Het tarief bedraagt € 150 per uur.

Diensten als advocaat zijn BTW-plichtig en bedragen dus € 181,50 per uur inclusief 21 % BTW.

Diensten als bemiddelaar zijn vrijgesteld van BTW en bedragen dus € 150 per uur, prijs gedeeld door het aantal betrokken partijen.

Kosten die aan derden moeten worden betaald, worden afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (bvb. griffie, gerechtsdeurwaarders, notarissen,…).

“Elke crisis is een kans.”