Skip to main content

Wie ben ik?

Advocate met levenservaring
Zowel voor een bemiddeling als bij een rechtszaak wil je de steun van een advocaat die niet enkel over de vereiste kwalificaties en professionele ervaring beschikt, maar die ook zelf de nodige kennis van het leven heeft. En net dat vind je bij advocate Katrien Bomans: in ’77 geboren te Sint-Truiden, moeder van twee zonen, gescheiden en intussen terug samenwonend.

Katrien Bomans

Diepe achtergrondkennis
Na een opleiding Latijn-Wiskunde aan het Heilig-Grafinstituut in Sint-Truiden studeerde Katrien Recht aan de Vrije Universiteit Brussel, aangevuld met een specialisatiejaar Fiscaal Recht. Steunend op meerdere jaren ervaring als fiscaal adviseur bij KPMG en Van Havermaet Accountants volgde Katrien haar roeping en startte ze in 2005 haar eigen advocatenkantoor op dat zich specialiseert in familierecht en personenrecht in de regio Limburg en Vlaams-Brabant. De fiscale kennis die Katrien opdeed is daarbij een meerwaarde, denk maar aan het belang hiervan bij subdomeinen zoals erfrecht, fiscaal recht, sociaal recht, collectieve schuldenregeling, bewindvoering, echtscheidingen,…

Erkenningen
Katrien is een erkend bemiddelaar in familiale zaken. Zij begeleidt partijen in hun gesprekken om tot een akkoord te komen zonder tussenkomst van de rechtbank. Zij helpt partijen om de oplossing van hun conflict in eigen handen te nemen, waarbij er tijd en aandacht is voor de belangen en behoeften van elke partij.
Katrien is een erkend jeugdadvocaat. Zij staat minderjarigen bij die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden.
Katrien treedt op als bewindvoerder over de goederen en de persoon van onbekwaam verklaarden. Dit is een gerechtelijk mandaat in opdracht van de vrederechter. Haar visie op deze opdrachten is er één van dienstbetoon.

Advocaat

Een advocaat moet meer bieden dan enkel juridische kennis. Katrien Bomans in Sint-Truiden maakt het verschil met haar toegankelijkheid en empathisch vermogen, maar doet er vooral ook alles aan om jou zo sterk mogelijk te verdedigen. Zo biedt ze jou meerwaarde waar jij die het meeste nodig hebt. 

Kennis 
Kennis is kracht, zeker voor een advocaat. Daarom hecht Katrien veel belang aan het volgen van kwalitatieve bijscholingen. Zo kan ze jou in Limburg én Vlaams-Brabant bijstaan met de meest recente kennis van zaken over familierecht, personenrecht, echtscheidingen,… 

Klare taal 
Zowel op de rechtbank als tegenover klanten onderscheidt Katrien zich door duidelijke en verstaanbare taal te spreken. Dat zorgt niet enkel voor een optimale verstandhouding tussen haar en haar cliënten. De beste pleidooien zijn nu eenmaal ook de best begrijpbare. 

Empathisch 
Via uitgebreide persoonlijke gesprekken achterhaalt Katrien wat écht belangrijk is voor jou, en waarom dat zo is. Open communicatie en vertrouwen zijn daarbij cruciaal. Zo kan Katrien jouw belangen immers het beste verdedigen, ook wanneer het bemiddelingsgesprek of het proces een onverwachte wending nemen waar snel op moet worden gereageerd. Alle details kunnen in dat geval belangrijk zijn. 

 

Wat bezielt mij 
Indien rond de tafel zitten met de tegenpartij geen optie is, dan doet Katrien er werkelijk alles aan om binnen te halen wat voor jou belangrijk is. En daarin durft ze ver te gaan. Ook voor het omver schoppen van heilige huisjes deinst Katrien niet terug. Aan een advocaat die niet partijdig durft te zijn heb je nu eenmaal niet veel.

Meerwaarde 
Katrien wil een verschil maken in het leven van haar cliënten. Door vurig voor jou te vechten wil ze jouw situatie verbeteren. Net daarom zal ze jouw zaak (en de daarbij horende kosten) ook niet langer rekken dan nodig of realistisch is. Om dezelfde reden aanvaardt Katrien enkel opdrachten die volledig binnen haar specialisatiedomein liggen.

Bemiddeling

Bij bemiddeling staan de-escalatie, communicatie, elkaar leren begrijpen en onderhandeling centraal. En dat kan het begin zijn van een oplossing die voor beiden voldoet, een herstelde communicatie en/of een herstelde relatie. 

Waarom kiezen voor bemiddeling? 
De uitkomst en duur van een rechtszaak zijn nooit gegarandeerd. Bovendien kan een escalerende rechtszaak onherstelbare schade berokkenen aan jullie onderlinge relatie en verstandhouding, waardoor het haast onmogelijk wordt om in de toekomst nog te communiceren. Zeker voor gezinnen met kinderen kan dat erg beschadigend zijn. Via bemiddeling tot een akkoord trachten te komen is vaak sneller, goedkoper, en je behoudt meer controle. 

Via bemiddeling doet Katrien er alles aan om beide partijen zo goed mogelijk te laten uitleggen wat voor hen belangrijk is of wat hen frustreert. In tegenstelling tot bij een rechtszaak is daar immers tijd voor. Jullie kiezen uit vrije wil voor een bemiddeling. Dat betekent dat jullie er ook te allen tijde mee kunnen stoppen. 

Wat kan je wel of niet verwachten van Katrien als bemiddelaar?
  • Katrien begeleidt jullie gesprek en helpt jullie om gemakkelijker te communiceren en eventueel tot een oplossing te komen die voor beiden voldoet.

  • Katrien is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Als één van jullie op een bepaald moment het gevoel krijgt dat dit niet zo is, maak haar hier dan zo snel mogelijk attent op. Want dat is niet de bedoeling.

  • Katrien heeft beroepsgeheim. Ze zal dus niet getuigen over feiten waarvan ze kennis heeft genomen tijdens de bemiddeling. Dat betekent ook dat ze nooit de reden van een mislukte bemiddelingspoging zal onthullen aan de rechtbank.

  • Katrien zal niet de oplossing voor jullie bedenken. Ze werkt wel met jullie mee opdat jullie zelf en samen een oplossing kunnen vinden voor jullie probleem

Wat verwacht Katrien van jullie?
  • Jullie doen inspanningen om naar elkaar te luisteren en om elkaars problemen te begrijpen. Ieder krijgt de kans om zijn verhaal te doen, om zijn belangen te benoemen en om het probleem te benoemen zoals hij/zij het ziet. Gsm’s worden uitgezet.
  • Jullie laten elkaar uitspreken.
  • Jullie spreken op een respectvolle manier met elkaar.
  • Jullie spreken in eigen naam (ik-vorm).
  • Jullie aanvaarden dat Katrien de bewaker is van deze communicatieregels.
  • Jullie hebben een vertrouwelijkheidsplicht. Alles wat tijdens de bemiddeling wordt gezegd en alle documenten die tijdens de gesprekken worden getoond mogen niet worden gebruikt als bewijs in de rechtbank.

“It’s easy to judge, it’s more difficult to understand. Understanding requires compassion, patience and a willingness to believe that good hearts sometimes choose poor methods. Through judging we separate. Through understanding, we grow.”